קטגוריות
מאמרים

ביטול צו ירושה

צו ירושה הוא צו הקובע כי רכושו של המנוח יחולק לפי הוראות הדין, ובאמצעותו יכולים היורשים להפוך את חלקם ברכוש לקניינם.

כיצד מתבצע ביטול צו ירושה?

חוק הירושה מאפשר לבית המשפט או לרשם לענייני ירושה שנתנו צו ירושה, לתקן או לבטל את הצו על סמך עובדות או טענות שלא היו בפניו בעת שניתן הצו. ביטול צו הירושה יעשה, בדרך כלל, בשל העובדה שניתן תוקף לצוואה של המנוח, שכן הוראות הדין ניגפות מפני הוראותיו הכשרות של המנוח בצוואתו. תיקון הצו אינו מהווה משום ביטולו, אלא יעשה על מנת שהוראות הצו יתאמו להוראות הדין. לדוגמה, במקרה שנתגלה יורש נוסף, יש לתקן את הצו באופן שהיורש הנגלה יצוין בו.

הקשיים בביטול צו ירושה

צו ירושה הינו פסק דין הצהרתי הקובע מי הם יורשיו של המנוח, ולכן מדובר בצו סופי המסיים את הדיון בנושא. אך אם נפלה טעות והצו מוטעה, יש לבטל את הצו. מדובר בצעד חריג שנקבע על פי הנסיבות בכל מקרה.

הבחינות הנעשות לגבי ביטול צו ירושה

המבחנים שקבע בית המשפט, שבית המשפט יפעיל בעת הדיון בבקשה לביטול או תיקון של צו ירושה. יבחן בית המשפט מה הטענה שבגללה מתבקש ביטול צו הירושה, האם הטענה אכן מחייבת תיקון או ביטול של הצו, בית המשפט בוחן מהו המועד שבו הייתה למבקש ההזדמנות הראשונה להגיש את בקשתו לשינוי צו הירושה או לביטולו.
כמו כן יבחן בית המשפט מה הנימוק שהעמיד המבקש לאיחור, מהי סבירותו של הנימוק והאם נגרם נזק ראייתי המונע מבית המשפט לברר את העובדות ואת האמת כתוצאה מאותו איחור. נציין, כי חשיבותו של ההסבר לאיחור וההשתהות בהגשת הבקשה עולה על מידת האיחור, כך שהסבר הגיוני ומקובל עשוי להביא לקבלת הבקשה לביטול צו הירושה, גם אם מדובר באיחור רב. בנוסף, בית המשפט יבחן מהי מידת הפגיעה הצפויה בכל אחד מהצדדים להליך, אם ישונה צו הירושה כמבוקש . במסגרת זאת, ייבדק אם צדדים שלישיים להליך לא הסתמכו על צו הירושה ואם מצבם לא ישתנה לרעה בעקבות הבקשה לשינוי צו הירושה.

דילוג לתוכן