חברה בדקה


מחיר היכרות ₪
התחל
קטגוריות
מאמרים

הסכם ממון

הסכם ממון בראשית הנישואין, או בכל שלב אחר, חשוב כמו שחשובה פוליסה לביטוח הבית או הרכב. כל עוד החיים נמשכים כסדרם הסכם ממון הינו חסר משמעות, כשם שפוליסת ביטוח אינה יותר מנייר מודפס. אך בעת משבר, בדיוק כמו פוליסת ביטוח – אין חשוב יותר מהסכם ממון. למרות שהסכם ממון אינו מונע תמיד הליכים משפטיים, הוא בעל חשיבות רבה, ועשוי להקטין את הסיכוי למלחמות גירושין.

כיצד הסכם הממון מקבל תוקף מחייב?

הסכם ממון בין בני זוג שנישאו חייב להיות מאושר בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הדתי, המוסמך לדון בנישואי וגירושי בני הזוג. הסכם ממון בין בני זוג שטרם נישאו חייב להיות מאושר בבית המשפט לענייני משפחה או בפני רשם הנישואין. לאחר אישור ההסכם בבית משפט לענייני משפחה או בית הדין הדתי, מקבל הסכם הממון תוקף של פסק דין, אשר ניתן לאכיפה ולביצוע.

מה כולל הסכם ממון?

הסכם ממון יכול לבנות עבור הזוג, שרק מתחיל את דרכם המשותפת, את ההסדר המתאים עבורם, שייקח בחשבון את הנכסים הקיימים של בני הזוג, יסדיר את העקרונות לגבי הממון המשותף אותו יצבור הזוג במהלך השנים, יכלול מענה ופתרונות למצבים השונים שאמורים לעמוד בדרכם של בני הזוג, ישלול שימוש באמצעים פסולים ובלתי הוגנים (בהליכי גירושין או פרידה), ויבטיח לזוג את הודאות, ביטחון והשקט הנפשי בכל הקשור לרכוש הקיים והעתידי שלהם.

בקצרה:
הרכוש הקיים
הרכוש העתידי
הסדרת חלוקת רכוש משותף בעת פקיעת הקשר

למה לערוך הסכם ממון?   

בית המשפט העליון בישראל בהוראות חוק יחסי ממון חידש וקבע לאחרונה, כי במקרים מסוימים גם רכוש שהיה בבעלות מי מהצדדים טרם הנישואין עשוי, בנסיבות מסוימות, להיחשב כרכוש משותף, אשר הוא בר איזון לחלוקה במצב של פקיעת הקשר בין בני הזוג.
לפיכך, רצוי להגן על הרכוש הקיים ולערוך הסכם ממון מסודר, אשר גובר על חוק יחסי ממון ובכך להבטיח את שמירת זכויותיכם בעת פקיעת הקשר.

הדרך בו מטיב הסכם הממון:

ישנם אין סוף מצבים השמים את בני הזוג בדילמה בין אהבה, כסף ויחסי רכוש העתידיים. עורך דין הסכם ממון מקצועי המתמחה בתחום ידע לערוך הסכם ממון המתאים עבור כל זוג, יסדיר מראש את הפערים, ישמור על הכסף/הנכס האישי או המשפחתי, יקבע שיטת החלוקה של הרכוש המשותף בעת פקיעת הקשר, חס ושלום, כך שיהיה הוגן, שקוף ולא ישאיר מקום למצבים הלא נעימים, ולפעמים אפילו מכוערים, שעוברים הזוגות שלא דאגו לחתום על הסכם ממון בזמן.

כיצד משנים הסכם ממון?

מותר וניתן לשנות הסכם ממון בכל עת. הפרוצדורה דומה מאוד לעריכת הסכם ממון חדש ודורשת הסכמה של שני הצדדים בכתב ואישור ההסכם החדש בערכאה המתאימה (בית משפט לענייני משפחה או בית הדין הדתי). ניתן לטיפול, מקצועי ומסור בעזרת עורך דין.

דילוג לתוכן