קטגוריות
מאמרים

הגשת שק לפירעון להוצאה לפועל

רבים משלמים בישראל בהמחאות (בצ'קים) אך רבות מהן מתבררות כחסרות כיסוי. כלומר צ'ק או צ'קים שקיבלתם וחזרו עקב ביטול צ'ק, עקב אי כיסוי מספיק (אכ"מ) ומסיבות נוספות.

אם אתם מחזיקים בידכם שטר שלא נפרע (על פי פקודת השטרות, שיק הוא שטר), שלא כובד ולא שולמה לכם מלוא התמורה הנקובה בו, יש להגיש את השטר לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל, כנגד כל מי שחתום על השטר וכן כנגד מי שהסב (העביר) את ההמחאה או את השטר.

רבים נותנים צ'קים ללא כיסוי, שוכרי דירות, לקוחות העסק, אנשים פרטיים ואף עסקים וחברות. אנו נפעל עבורכם בכדי שתקבלו את כספכם ואינכם נדרשים לרדוף ולהתרוצץ בעצמכם. השירות כולל פנייה במכתב התראה מיידי לחייב (מי שנתן לכם צ'ק ללא כיסוי) בכדי שייכסה את חובו ולאחר מכן (אם כספכם לא יוחזר לאלתר), נפתח כנגדו תיק בלשכת האכיפה והגבייה על מנת שישלם את הסכום שרשם בהמחאה, נמסור אזהרה לחייב, ננקוט הליכי גבייה והכל בכדי שכספכם ישולם.

בכדי שתקבלו את כספכם נפעיל את לשכת ההוצאה לפועל בכדי לגבות מהחייב מלוא סכום הצ'ק. כן, נחייב אותו הוצאות הליך הגבייה, שכר טרחת עורך דין, הצמדה וריבית. לשם כך, רשות האכיפה והגבייה (לשכת ההוצאה לפועל) מאפשרת לנו לנקוט הליכים מיידיים כנגד החייב, ככל הנדרש, להטיל עיקולים בבנק, בחברות הביטוח או בכל גוף שהחייב מחזיק אצלו כספים.

בנוסף, לקבל כנגד החייב צו הבאה בעזרת משטרת ישראל שתביא אותו לחקירה ברשות האכיפה, לעקל רכוש מבית החייב, לעקל משכורת, לכנס נכסיו ואם נדרש אף למכור את ביתו של החייב. זאת אם ממשיך החייב להתחמק מתשלום חובכם.

לשם כך נגיש בקשה לביצוע שטר על פי חוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967 גם כלפי החייב וגם כנגד הערב, אם חתם ערב לשטר, נזמנם ללשכת ההוצאה לחקור את היכולת הכלכלית האמיתית, נוודא שיופעלו כל הליכי הגבייה וכן הסנקציות מתוקף חוק צ'קים ללא כיסוי, תשמ"א-1981 עד שתקבלו את כספכם.

דילוג לתוכן