קטגוריות
ביטוח לאומי הסכם סודיות מאמרים פתיחת חברה פתיחת תיק במע"מ שם החברה

חברה בע"מ – הליך הרישום

רבים מאיתנו חושבים על פתיחת חברה אך לא יודעים מהו ההליך הנדרש לשם כך, מה משמעותה של חברה בע"מ, אילו מסמכים יש להגיש, ובעיקר לא מעט חששות לרגל תחילתה של דרך חדשה. 

משרדנו אשר עוסק במשפט המסחרי, מעניק לכם שירות קל ומהיר בהליך פתיחתה של חברה בישראל.

משרדנו ילווה אתכם מהרגע הראשון של הקמת החברה, ידאג לאינטרסים שלכם כבעלי המניות של החברה, לרבות הכנת הסכמים שונים, חוות דעת משפטיות והתנהלות שוטפת מול רשם החברות.

אז מהי בעצם חברה בע"מ?חברה בע"מ (קרי; חברה מוגבלת במניות), הינה גוף משפטי בעל יישות משפטית נפרדת מבעליה ובעצם כך הינה בעלת כשרות כלכלית המחזיקה באחריות מלאה לכלל פעולותיה של החברה, לרבות זכויותיה וחובתיה. חברה יכולה להתאגד על ידי אדם אחד או יותר, והרי שמהיום בו נרשמה ברשם החברות, הופכת החברה ליישות עצמאית ונפרדת כאמור. 

משמעות הדבר, כי החבות הכספית של בעלי המניות בחברה הינה מוגבלת עד לגובה סכום המניות בהן השקיעו בחברה, וזאת למעט מקרים חריגים בהם יפעיל בית המשפט שיקול דעת להרמת מסך ההתאגדות (ובעצם כך יאפשר "לרדת לנכסיהם" של בעלי המניות בחברה). 

בשונה מחברה בע"מ, הרי שחברה שאינה בע"מ (קרי; אינה מוגבלת במניות), מקיימת מצב משפטי לפיו חובותיה של החברה כחובתיהם של בעלי המניות

אילו מסמכים יש להגיש לרשם החברות לצורך פתיחתה של חברה?

ראשית עליכם לבחור שם לחברה, כאשר השם אינו יכול להיות זהה לשם חברה קיימת ו/או דומה לו – מצב שכזה יוביל לפסילת השם על ידי רשם החברות ובכך יעכב את הליך הרישום. 

כמו כן, לא יבחר שם אשר עשוי להטעות או לפגוע בתקנות הציבור וכן שם המצביע כי החברה הינה גוף ממלכתי, עירוני וכיוצ"ב. 

תקנון החברה – 

כל חברה נדרשת בתקנון, כאשר דינו כדין חוזה בין בעלי מניות לבין החברה, כמו כן בין בעלי המניות לעצמם. 

את שם החברה הנבחר יש לכתוב בראש התקנון, כמו כן את מטרותיה, פרטים בדבר הון המניות הרשום של החברה, עבירות המניות, וכן פרטים בדבר הגבלת האחריות. 

בעלי המניות רשאים להסדיר בתקנון נושאים אחרים אותם הם מעוניינים לעלות על הכתב. 

הצהרת בעלי המניות בחברה – על בעלי המניות להצהיר כי הם כשירים לייסד חברה ולהחזיק בה מניות, ואינם מוגבלים על פי דין, לרבות לפי חוק ההוצאה לפועל ופקודת פשיטת הרגל. 

הצהרת דירקטורים ראשונים – על הדירקטורים הראשונים להצהיר כי הם כשירים לייסד חברה ולהחזיק בה מניות, ואינם מוגבלים על פי דין, לרבות לפי חוק ההוצאה לפועל ופקודת פשיטת הרגל. כמו כן עליהם להצהיר כי הם נכונים ומתכוונים לכהן כדירקטורים של החברה.

דילוג לתוכן