קטגוריות
מאמרים

פירוק שיתוף

חוקים שונים מסדירים יצירתן של מסגרות שיתופיות שונות, לטובת הגשמתם של צרכים עסקיים ומשפטיים שונים. שותפות במסגרת חברה להשגת מטרה או צורך עסקי, הסכמי שיתוף במקרקעין, שותפות ברכוש ונכסים בין בני זוג וכיוצ"ב. שותפיות רבות עולות יפה אך לא מעטות עולות על שרטון ומצריכות פירוקה של השותפות, או פירוקה מכל סיבה אחרת.

את הפירוק יש לבצע באופן יעיל, מהיר ונכון, בהתאם לאופי השותפות ותוך הבנת הדין החל ויישומם של פתרונות נכונים, שיביאו לפירוקה המהיר והיעיל של השותפות. פירוק שותפות יכול להיות בדירת מגורים השייכת לבני זוג, בין שותפים בחברה, בין מחזיקים שונים בנכס מקרקעין, שותפות בעסק, שותפות בזכות וכיוצ"ב. פנייה אלינו תביא לנקיטה בהליך מהיר ונכון לצורך פירוקה של השותפות באופן יעיל בכדי שהשותפות תפורק כהלכה, הנכסים יחולקו, החובות ישולמו וכל שותף יוכל להמשיך בדרכו.

אם המדובר בצורך מהיר לשם פירוקה של חברה, מרצונם של בעלי המניות או בשל חובות, בפירוק וחלוקת דירת מגורים בין בני זוג עקב פירוקו של הקשר הזוגי, בפירוק של שותפות רשומה או לא רשומה, בפירוקה של שותפות במקרקעין בין בעלי זכויות קנייניות בנכס או בפירוקו של משק חקלאי. בכל מקרה נדרש הליך פירוק שונה ונכון אך בכולם כאחד, הצורך לפעול באופן יעיל, מהיר וללא דיחוי בכדי להביא לסיומה המלא של השותפות.

הליך הפירוק מתבצע ביעילות ובמהירות, תוך סיווג הפנייה על ידינו לצורך גיבוש ונקיטה באסטרטגית הפירוק, בהביא בחשבון הדין המתאים וההליך החוקי הראוי, בהביא בחשבון אופי השותפות, כללי המשפט החלים, הסכמים בין הצדדים ומכלול הנסיבות הנוספות.

אנו פועלים לפירוקן של חברות מול רשם החברות, מול בתי המשפט לענייני משפחה לצורך פירוקן של שותפות בין בני זוג, מול רשם השותפויות או רשם המקרקעין, מול רשות האכיפה והגבייה, מול בתי המשפט או מול כל גוף רלוונטי אחר. הפירוק מתבצע במהירות וביעילות לצורך סיומו ולצורך קבלת אישור בידכם, מסמך המעיד על סיומו של הליך הפירוק והשלמתו.

דילוג לתוכן