קטגוריות
מאמרים

צוואה הדדית

סעיף 8א לחוק הירושה קובע כי בני זוג רשאים לכתוב צוואות הדדיות.

בני זוג יכולים לקבוע שרק לאחר מות האחרון מבניהם, יעבור רכושם לילדים. במקרים אלו צוואה הדדית יכולה למנוע מצב שבו אלמן/ה שנותרו בחיים, יאלצו להתפנות מדירתם, כי היורשים האחרים יבקשו למכור את הדירה ולקבל את חלקם.

בני הזוג יכולים לקבוע כי בן הזוג הנותר בחיים יהיה רשאי לעשות במה שקיבל כרצונו, או לקבוע הוראות המגבילות את בן הזוג שנותר בחיים מלבצע פעולות.

צוואה הדדית יכולה להיעשות בשני מסמכים נפרדים או במסמך אחד משותף.

הליך הפקדת צוואה הדדית זהה להליך הפקדת צוואה אצל רשם הירושה במשרד המשפטים, ונדרשת נוכחות הזוג, מצוידים במסמכים מזהים.

כדי לממש את הצוואות יש להגיש בקשה לצו קיום צוואה.

דרכי ביטול הצוואה ההדדית

כאשר שני בני הזוג בחיים מספיקה שליחת הודעה בכתב לבן הזוג השני שבה מודיעים על ביטול הצוואה ואז שתי הצוואות מתבטלות.

במקרה של פטירת אחד/ת מבני הזוג- אם טרם חולק העיזבון, יצטרך האלמן היורש לוותר על חלקו בעיזבון כדי לבטל את הצוואה ההדדית. אם העיזבון כבר חולק בפועל, יצטרך האלמן להשיב את מה שירש מבן הזוג המנוח.

ניתן לקבוע בצוואה אפשרויות אחרות לביטול הצוואה בהתאם לרצון בני הזוג, אך לא ניתן לוותר על הזכות לביטול הצוואה בחיי שני בני הזוג.

דילוג לתוכן