קטגוריות
מאמרים

צו אימוץ

צו אימוץ הוא צו המתקבל לאחר השלמתו של תהליך אימוץ, תהליך המוסדר בחוק אימוץ ילדים, תשמ"א-1981. החוק קובע ומסדיר את הליך האימוץ, את הכשירות לאמץ, את האופן בו האימוץ יתבצע ועניינים נוספים הקשורים להליך האימוץ.

אם אתם בני זוג נשואים המקיימים משק בית משותף יותר משנתיים (קיימים מקרים שיאושר אימוץ גם לזוג לא נשוי וכן לבני אותו מין), נוכל לבדוק בעבורכם התקיימותם של יתר התנאים הנדרשים לאימוץ, בהביא בחשבון גילכם, דתכם, השכלתכם, יכולת התמיכה בילד, מגום מגורים ויתר הנתונים הנוספים.

במידה והנכם עונים על התנאים, נגיש עבורכם בקשה מלאה וערוכה מופנת לשירות למען הילד ובהמשך גם לבית המשפט, בכדי שתהפכו ממועמד לאימוץ להורה מאמץ, עד קבלתו של צו אימוץ לצורך יציאה לדרך חיים חדשה.

הליך האימוץ לעומד בתנאים, כולל הגשת חומר ומסמכים ולאחר מכן, מפגשים עם עובדת סוציאלית ופסיכולוג, לבחינת התאמתכם כהורים מאמצים ולצורך קבלתו של צו לתקופת ביניים ובסוף התהליך, של צו האימוץ. ככל שהליך האימוץ ייעשה באופן מהיר נכון ויעיל, משכו יתקצר והסיכוי להצלחתו יעלה. ניתן גם לנקוט בהליך ביניים של הכרה בכם כמשפחת אומנה, כך בעת דיון בדבר מעמדו של הילד, יתקצר בזכות כך משך הזמן לקבלת התינוק.

לאופן הגשתו ולאופן ניהול נכון של הליך לשם קבלתו של צו אימוץ, חשיבות ויש לצפות לפתור ולמנוע בעיות אשר עלולות לעלות מצד ההורים הביולוגיים, מטעם השירות למען הילד, מצד המדינה או בתי המשפט. כן, לאחר קבלת צו אימוץ, נפעל עבורכם על מנת שתקבלו גם את הסיוע מהמדינה למימון עלויות גידול הילד.

פנו ונבדוק עבורכם מידת התאמתכם להליך ועמידה בתנאי הסף למתן צו אימוץ, נגיש בקשה לאימוץ ונפעל עד לקבלתו של צו האימוץ לאחר תקופת המבחן, תוך ביצוע וליווי בתהליך כולו.

דילוג לתוכן