קטגוריות
מאמרים פתיחת חברה פתיחת תיק במע"מ

רישום עוסק פטור

מעוניין לפתוח עסק חדש ולא יודע מהי הדרך הנכונה? באמצעות מס' פעולות פשוטות אונליין תוכל לפתוח עוסק פטור לעסק החדש שלך – המסלול הנכון ביותר להקמת עסק בעל מחזור הכנסות קטן! הזדרז להירשם, שכן הכנסות שאינן מדווחות הינן עבירה על החוק. חסוך לעצמך את הבירוקרטיה ותן לנו לעשות בשבילך את השירות תוך ימים בודדים. הזמנת שירות בקליק אחד בלבד.

בהחלטתכם להפוך לעצמאיים, עליכם לבחור את המסלול המתאים ביותר, שכן החוק מתיר מספר דרכים להירשם כעצמאיים, ובניהן הפשוטה ביותר – רישום כעוסק פטור. 

על מנת להחליט מהו המסלול הנכון ביותר לעסק שלכם  – עוסק פטור, עוסק מורשה או חברה בע"מ, עליכם יהיה לשקול מיני שיקולים, כשהעיקרי ביניהם הינו הוצאות למול הכנסות של העסק.

בכדי להירשם כעוסק פטור עליכם לעמוד בשני תנאי סף:

 1. מחזור ההכנסות של העוסק אינו עולה על 100,491 ₪ בשנה, נכון לשנת 2020. יש להדגיש כי אין המדובר ברווח, אלא בסך ההכנסות מהעסקאות ברוטו.
 2. אינכם עוסקים במקצועות חופשיים ו/או מקצועות טיפוליים כדוגמת מהנדסים, רופאים, אדריכלים, עורכי דין וכיו"ב. כמו כן חברה בע"מ אינה יכולה להירשם כעוסק פטור.

רשויות המס

עסק הנרשם כעוסק פטור, הינו פטור מתשלום מס ערך מוסף בלבד

כפועל יוצא של כך, הרי כי דינו של עוסק פטור לעניין מס הכנסה וביטוח לאומי זהה לדין עוסק רגיל. 

דהיינו, כל בעל עסק, ולרבות עוסק פטור, מחויב בפתיחת תיק במס הכנסה וביטוח לאומי וכן מחויב בהגשת דוחות שנתיים בגין ההכנסות מידי שנה. 

כמו כן ועל אף הפטור ממס ערך מוסף, עליכם יהיה לפתוח תיק גם במע"מ, שם תוכלו לבדוק אם עיסוקכם מוכר כעיסוק חוקי לרישום כעוסק פטור, וכן עמידה בתקרת ההכנסות הקבועה בחוק, לפי צפי ההכנסות. 

ומה בנוגע לעובד שכיר המעוניין לפתוח עוסק פטור?

הכנסתו של עובד שכיר אינה קשורה לעוסק הפטור, ומשכך, עובד שכיר זכאי להירשם כעוסק פטור, במקביל לעבודתו כשכיר, ובלבד כי הינו עומד בקריטריונים דלעיל. 

טפסים שיש להגיש בעת הרישום

 • צילום תעודת זהות 
 • צילום המחאה מבוטלת מחשבון עו"ש של העסק או אישור של פרטי חשבון בנק מהבנק
 • העתק הסכם שכירות או רכישת מקום בית העסק
 • טופס רישום לצרכי מע"מ מס' 821 – טופס בקשה
 • אישור רשמי או תעודה או רישיון עיסוק    

יתרונות לצד חסרונות 

לפתיחת עוסק פטור ישנן שלל יתרונות, כאשר הבולט ביותר הינו הפטור מתשלום מס ערך מוסף, הפוטר את בעל העסק מהוספת תשלום של 17% מע"מ בהצעת המחיר ללקוחותיו. 

כמו כן, יתרון נוסף הינו הדיווח למע"מ אשר יש לבצעו אחת לשנה בלבד במקום אחת לחודשיים כנדרש מעוסק מורשה.

יתרה מכך, בשל היותו של העוסק הפטור עסק בעל הכנסות קטנות באופן יחסי לעוסק המורשה ולחברה בע"מ, הרי כי שכר הטרחה המשולם לרואי החשבון עבור הטיפול בתיקים, על פי רוב יהא נמוך יותר משכר הטרחה המשולם לטיפול בעוסק מורשה ו/או בחברה בע"מ. 

לצד היתרונות דלעיל, חסרון בולט בעוסק פטור הינו אי קבלת החזר המע"מ על הוצאות העסק, ומשכך עוסק פטור אינו יכול להוציא חשבוניות ללקוחותיו. אך חשוב לציין כי כמו כל עסק עצמאי אחר, העוסק הפטור זכאי לקבל החזרים ממס הכנסה בגין הוצאותיו.

ככל והינכם עונים על הקריטריונים דלעיל, הינכם עומדים בזכאותכם להירשם כעוסק פטור. ויובהר, כי כאשר הכנסת העסק עולה על התקרה הקבועה בחוק, המתעדכנת מידי שנה, מחובתכם להפוך לעוסק מורשה ולדאוג לתיקון הרישום על כך

שאלות:

 1. כמה זמן אורך התהליך?

לאחר מילוי את הפרטים באתר, משרדנו יתחיל בשירות ויצור עמכם קשר תוך 24 שעות לטובת אימות הפרטים שמולאו באתר. מיד לאחר אימות הנתונים משרדנו יגיש בקשת לפתיחת התיקים במע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי באופן מקוון ובדרך המהירה ביותר, ומכאן תוך מספר ימים בודדים תקבלו אישור על פתיחת התיקים בצירוף תעודת עוסק הפטור שלכם.  

 1. האם ניתן לבצע את השירות אונליין בלבד? 

התשובה היא כן! באמצעות מספר פעולות פשוטות אונליין בלבד.

 1. כל כמה זמן צריך להגיש דוח למע"מ ומס הכנסה בעוסק פטור? 

עוסק פטור יגיש את הדוח למע"מ ולמס הכנסה פעם בשנה בלבד (להבדיל מעוסק מורשה הנדרש להגיש מספר פעמים בשנה). 

 1. מהי תקרת הפטור של מחזור הכנסות לעוסק פטור? 

נכון לשנת 2020, כאשר מחזור ההכנסות של העסק אינו עולה על 100,491 ₪ בשנה. יש להדגיש כי אין המדובר ברווח, אלא בסך ההכנסות מהעסקאות ברוטו.

 1. האם עובד שכיר יכול לפתוח עוסק פטור?

התשובה היא כן! הכנסתו של עובד שכיר אינה קשורה לעוסק הפטור, ומשכך, עובד שכיר זכאי להירשם כעוסק פטור, במקביל לעבודתו כשכיר, ובלבד כי הינו עומד בקריטריונים לפתיחת עוסק פטור. 

 1. אלו עיסוקים אינם זכאים להירשם כעוסק פטור?

כל בעלי המקצועות החופשיים כגון מהנדסים, רופאים, אדריכלים, עורכי דין וכיו"ב. חברה בע"מ גם היא אינה יכולה להירשם כעוסק פטור.

כדאי לדעת:

 1. פתיחת עוסק פטור פוטר את בעל העסק מתשלום מע"מ ובכך למעשה נהנה מיתרון גדול של אי הוספת תשלום בסך 17% מע"מ בהצעות המחיר ללקוחותיו. 
 2. העוסק הפטור זכאי לקבל החזרים ממס הכנסה בגין הוצאותיו. ככל שהרווח נמוך יותר, כך תשלומי המס גם הם נמוכים יותר. משכך, על אף כי עוסק פטור אינו זכאי בקבלת החזרי מע"מ, הרי כי שמירת ההוצאות ודיווחן תקטין את הרווח ובהתאם תשלומי המס יהיו נמוכים יותר.
דילוג לתוכן