הסכם מייסדים

בשלב המקדמי של הקמת חברה בע"מ יושבים בעלי המניות של החברה שעתידה לקום ומסכמים ביניהם את חובותיהם וזכויותיהם. שלב זה הוא חיוני לקביעת אופי החברה ואופי ההסכם בין בעלי המניות בחברה. בהסכם זה נקבע מהן מטרות החברה, את הרכב הון מניות החברה ואת חלוקת ההון. כמו כן נקבע בין היתר את התנאים להעברה, הקצאה או חלוקה אחרת של הון, נכסים, או רווחים. בשלב זה חשוב לכלול את מרבית התרחישים שעלולים לעלות בחייה של החברה, ולחשוב גם על מצבים בהם בעלי המניות מעוניינים לפרק את שיתוף הפעולה. מסמך זה גם יכול לכלול פרטים טכניים לגבי זהות מנכ"ל החברה, כתובת החברה, מספר חברי הדירקטוריון, זכויות מינוי דירקטורים ועוד… עריכה של הסכם מייסדים באופן עצמאי היא בהחלט אפשרית אולם במרבית המקרים בחירה באפשרות כזו עלולה להשאיר מרכיב חיוני מחוץ להסכם שעלולה לפגוע בחברה ובבעלי המניות בעתיד.

דילוג לתוכן