חברה בדקה

מערכת אוטומטית להתחלת גישור
מחיר היכרות 8900 ₪
התחל רישום!

גישור

איך זה עובד

לחץ על "התחל גישור!"
ומלא את פרטי בני הזוג
ענה על השאלות
השלם את הרישום,
ומתחילים את תהליך הגישור!

אודות

המערכת האוטומטית לשירותים משפטיים,

קבלת שירות משפטי אמין ומהיר

להתחלת גישור במחיר – 8,900 ₪

עו"ד דוד פרנק
מ.ר. 74429