חברה בדקה

מערכת אוטומטית להתחלת הליך הסכם ממון
מחיר היכרות 3500 ₪
התחל הסכם!

הסכם ממון

איך זה עובד?

לחץ על "שכור עורך דין!"
ומלא את פרטי בני הזוג
ענה על השאלות
השלם את הרישום,
ועורך דין יעמוד לרשותך!

אודות

המערכת האוטומטית לשירותים משפטיים

מכל מקום ובכל זמן!

להתחלת הסכם ממון– 3500₪!

עו"ד דוד פרנק
מ.ר. 74429