עבודה | עו״ד און-ליין

עבודה

הסכם העסקה

הקמת חברה בע"מ, נהדר. עכשיו הזמן להעסיק עובדים. הסכם העסקה טומן בחובו את חובותיו וזכויותיו של העובד. החוק מחייב כי לעובדים יוצג מסמך בכתב המפרט תנאים אלו והחוזה חייב לכלול מרכיבים מסוימים ומוגדרים לפי חוק. חוזה העסקה או מסמך אחר
קרא עוד
הקמת חברה בע"מ, נהדר. עכשיו הזמן להעסיק עובדים. הסכם העסקה טומן בחובו את חובותיו וזכויותיו של העובד. החוק מחייב כי לעובדים יוצג מסמך בכתב המפרט תנאים אלו והחוזה חייב לכלול מרכיבים מסוימים ומוגדרים לפי חוק. חוזה העסקה או מסמך אחר חייב להיות מוצג לעובד בתוך 30 יום מיום תחילת עבודתו של העובד, ובמקרים מסוימים בתוך 7 ימים. הסכם עבודה חסר עלול להעמיד את בית העסק תחת סכנה של קבלת קנסות בגובה אלפי שקלים. בהרבה מקרים יהיה מומלץ להכין הסכם גנרי לסוג העבודה המיוחד של בית העסק ולעבוד באמצעותו עם מרבית העובדים, ובכך לחסוך את המאמץ עבור כל עובד בנפרד.
780 ₪ + מע"מ בלבד הסכם העסקה

הסכם העסקה

מעוניין להעסיק עובד חדש? אל תתחיל לפני שהצגת בפניו הסכם העסקה. אי הצגת הסכם העסקה בתוך הזמן הנקוב בחוק מהווה עבירה על החוק ותחשוף את המעסיק לקנסות ולחבות משפטית. משרדנו יברר את הצורך שלך עבור העובד הספציפי וינסח עבורך הסכם
קרא עוד
מעוניין להעסיק עובד חדש? אל תתחיל לפני שהצגת בפניו הסכם העסקה. אי הצגת הסכם העסקה בתוך הזמן הנקוב בחוק מהווה עבירה על החוק ותחשוף את המעסיק לקנסות ולחבות משפטית. משרדנו יברר את הצורך שלך עבור העובד הספציפי וינסח עבורך הסכם העסקה בדיוק על פי צרכיך.
780₪ + מע"מ בלבד הסכם העסקה
דילוג לתוכן