רשיונות והיתרים

רשיון קבלן

??? ₪ + מע"מ שכור עו"ד