קטגוריות
מאמרים

רישום קבלן רשום

הינך עוסק בתחום הקבלנות וטרם נרשמת כקבלן רשום? משרדנו ילווה אותך בהליך הרישום עד לקבלת רישיון הקבלן והכל באמצעות מספר פעולות פשוטות אונליין. הזדרז להירשם וחסוך לעצמך זמן יקר!  שוק הקבלנים הינו שוק רחב היקף הכולל בחובו עבודות קבלניות בשלל סוגיהן, לרבות עבודות בניה, שיפוצים, הנדסה וכיו"ב.  אם הינכם עוסקים בתחום הקבלנות וודאי שמעתם על […]

קטגוריות
מאמרים פתיחת חברה פתיחת תיק במע"מ

רישום עוסק פטור

מעוניין לפתוח עסק חדש ולא יודע מהי הדרך הנכונה? באמצעות מס' פעולות פשוטות אונליין תוכל לפתוח עוסק פטור לעסק החדש שלך – המסלול הנכון ביותר להקמת עסק בעל מחזור הכנסות קטן! הזדרז להירשם, שכן הכנסות שאינן מדווחות הינן עבירה על החוק. חסוך לעצמך את הבירוקרטיה ותן לנו לעשות בשבילך את השירות תוך ימים בודדים. הזמנת […]

קטגוריות
מאמרים

הסכם יורשים

הסכם בין יורשים או הסתלקות מעיזבון על פי חוק הירושה, יורשי המנוח יורשים את עיזבונו בחלקים שווים, אולם הם רשאים לערוך הסכם לחלוקת עיזבון המנוח, במסגרתו מוסדרת חלוקת הרכוש ביניהם באופן שונה מזה שנקבע בחוק ואפילו בצוואת המצווה. בפני כל יורש עומדת הזכות לא לרשת את חלקו ולהעביר את חלקו לשאר היורשים, כאילו אותו יורש ש"הסתלק" […]

קטגוריות
מאמרים

צו קיום צוואה

מהו צו קיום צוואה? כאשר נפטר מותיר אחריו צוואה, לא ניתן לחלק את רכושו ולתבוע זכות על פי הצוואה ללא קבלת צו קיום צוואה (סעיף 39 לחוק הירושה). לכן, יש להגיש בקשה לצו קיום צוואה לרשם לענייני ירושה או לבית הדין הרבני. צו קיום צוואה הוא צו הצהרתי, הנותן תוקף מחייב לרצון הנפטר, כפי שבא […]

קטגוריות
מאמרים

צו ירושה

מהו צו ירושה? כדי לממש את רכושו ונכסיו של אדם שנפטר אך לא הותיר אחריו צוואה, יש להגיש ללשכת הרשם לענייני ירושה או לאחד מבתי הדין הרבניים בקשה לצו ירושה.    צו ירושה הוא מסמך וצו משפטי, לרוב מטעם הרשם לענייני ירושה, שנועד להסדיר את חלוקת הרכוש של המנוח שלא השאיר צוואה.                                                           צו ירושה אינו עוסק […]

קטגוריות
מאמרים

צוואה

על פי חוק הירושה-צוואה מאפשרת לכל לאדם לקבוע מה ייעשה ברכושו אחרי מותו מי יירש את רכושו ונכסיו. ההחלטה האם לערוך צוואה נתונה בידיו של כל אדם לפי רצונו. כדי להקל על אדם המעוניין לערוך צוואה, מאפשר חוק הירושה לכל אדם להכין צוואה במו ידיו, בקלות וללא עלויות כספיות. החוק קובע 4 דרכים אפשריות שבהן […]

קטגוריות
מאמרים

צוואה הדדית

סעיף 8א לחוק הירושה קובע כי בני זוג רשאים לכתוב צוואות הדדיות. בני זוג יכולים לקבוע שרק לאחר מות האחרון מבניהם, יעבור רכושם לילדים. במקרים אלו צוואה הדדית יכולה למנוע מצב שבו אלמן/ה שנותרו בחיים, יאלצו להתפנות מדירתם, כי היורשים האחרים יבקשו למכור את הדירה ולקבל את חלקם. בני הזוג יכולים לקבוע כי בן הזוג […]

קטגוריות
מאמרים

ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל 18) המבין את משמעותו של ייפוי הכוח ותוצאותיו, לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד כאשר לא יוכל לטפל בהם בעצמו, למשל עקב מחלת זיקנה, מוגבלות נפשית וכו'. לשם כך יש להגדיר "ייפוי כוח מתמשך" שייכנס לתוקף כאשר האדם חדל להבין בעניין […]

קטגוריות
מאמרים

ביטול צו ירושה

צו ירושה הוא צו הקובע כי רכושו של המנוח יחולק לפי הוראות הדין, ובאמצעותו יכולים היורשים להפוך את חלקם ברכוש לקניינם. כיצד מתבצע ביטול צו ירושה? חוק הירושה מאפשר לבית המשפט או לרשם לענייני ירושה שנתנו צו ירושה, לתקן או לבטל את הצו על סמך עובדות או טענות שלא היו בפניו בעת שניתן הצו. ביטול […]

קטגוריות
מאמרים

הסכם ממון

הסכם ממון בראשית הנישואין, או בכל שלב אחר, חשוב כמו שחשובה פוליסה לביטוח הבית או הרכב. כל עוד החיים נמשכים כסדרם הסכם ממון הינו חסר משמעות, כשם שפוליסת ביטוח אינה יותר מנייר מודפס. אך בעת משבר, בדיוק כמו פוליסת ביטוח – אין חשוב יותר מהסכם ממון. למרות שהסכם ממון אינו מונע תמיד הליכים משפטיים, הוא […]

קטגוריות
מונחים

שותפות

שותפות היא התאגדות עסקית-משפטית שבה חוברים לפחות שני שותפים ולא יותר מ-20 לשם עשיית רווחים באמצעות עשיית עסקים במשותף, כגון מכירת מוצרים ו/או מתן שירותים. שותפות יכולה לצבור הון ונכסים, וכן לתבוע ולהיתבע בבית משפט. לסמכויות ולזכויות חברי השותפות אין הסדר קבוע, ועליהם להסדיר זאת בהסכם השותפות, שמהווה את מסמך היסוד של השותפות – הסכם […]

קטגוריות
מונחים

עמותה

על פי חוק העמותות, תש"ם – 1981, עמותה היא "תאגיד עם מטרה חוקית שאינה מכוונת לחלוקת רווחים בין חבריו".בכדי להקים עמותה, יש צורך לפחות בשני בני אדם או יותר, אולם מומלץ להקים את העמותה על ידי 7 מייסדים, על מנת שתוכר כמוסד ציבורי על ידי רשויות מס הכנסה. עמותות נרשמות אצל רשם העמותות שבמשרד המשפטים, […]

קטגוריות
מונחים

חברה לתועלת הציבור

חברה לתועלת הציבור הינה חברה אשר במטרות הקבועות בתקנונה יש כדי לקדם מטרה ציבורית בתחומים אשר הוגדרו בחוק – כגון: איכות הסביבה, בריאות, דת, הגנה על בעלי חיים, זכויות אדם, חינוך, תרבות או אמנות, מדע, ספורט ועוד – וכן בתקנונה נקבע איסור על חלוקת רווחים או חלוקה אחרת לבעלי מניותיה, וכל רווחיה מוקדשים לביצוע מטרותיה […]

קטגוריות
מונחים

מפרק

ממונה בהליכי פירוק כי אין תכלית לחברה ואינה יכולה לעמוד בהתחייבויותיה. מפרק זמני תופס את נכסי החברה מקבל השליטה בהם לשם פירוק החברה. בפירוק אלמנט הזמן הוא אחד הדברים הכי חשובים. התפקיד האמיתי הוא למנוע בריחת רכוש.כונס נכסים הוא עושה דברו של נושה ספציפי חובתו כלפי הנושה ומפרק הוא עושה דברם של כל הנושים (גם […]

קטגוריות
מונחים

כנ"ר

כונס הנכסים הרשמי של מדינת ישראל. במסגרת הליך של פירוק או הבראה של חברות אמור לייצג את הציבור ובכל הליך כזה בדר"כ ביהמ"ש ירצה לשמוע מה עמדתו של הכנ"ר בסוגיה שלפניו. גוף או פקיד שפועל במסגרת אגף האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי במשרד המשפטים. תפקידו – פיקוח על הליכי פירוק של חברות וכן על הליכי פשיטת […]

קטגוריות
מונחים

חברת חוץ

חברה בינלאומית שרוצה לפתוח חברה בישראל במסגרת חוק החברות אפשר להתאגד כחברת חוץ – חברה שרשומה מחוץ לישראל והדינים שחלים עליה הם דיני מקום התאגדותה. ניתן לתבוע אותה וניתן לה לתבוע ובלבד שנרשמה כחברת חוץ ברשם החברות. דרך נוספת היא להקים חברה ישראלית שבעלי המניות יהיו החברה בחו"ל.

קטגוריות
מונחים

החלטות מיוחדות

לפעמים יש החלטות שצריך החלטה מיוחדת כדי שיקבלו והחלטה כזו היא כשיש רוב של 75% של החברים באסיפה הנושאים עליהם נדרשת החלטה מיוחדת – שינוי מטרות החברה, שינוי פעילות, שינוי שם, שינוי תקנון.

קטגוריות
מונחים

דיבידנד

כל נכס שניתן ע"י החברה לבעל מניה מכוח זכותו כבעל מניה בין במזומן ובין בכל דרך אחרת לרבות העברה ללא תמורה, שוות ערך ולמעט מנית הטבה. על חלוקת הדיבידנד מחליטים הדירקטוריון ולא בעלי המניות (כי אז ירצו לחלק כל יום) ויחולק תמיד מרווח. גם אם התמורה שמקבל בעל המניה היא לא מזומן יש לשלם מס-נחשב […]

קטגוריות
מונחים

אסיפה של הדירקטוריון

ישיבות של הדירקטוריון נעשות אחת לתקופה. הדירקטורים מתמנים ע"י בעלי המניות. חוותם הם כלפי החברה ורק אח"כ כלפי בעל המניות שמינה אותה. הם הגוף המפקח והמבקר על הנעשה בחברה. ולכן בראש ובראשונה טובת החברה לעיניהם. מתכנסות לפרקים – תלוי בחברה. הדירקטוריון ממנה לעיתים ועדות ואז כשהועדה מכינה דוח הוא מתכנס כדי לאשרו. בחברות ציבוריות יש […]

קטגוריות
מונחים

אסיפות בעלי מניות

דרך קבלת החלטות בחברה בדר"כ מתבצעת במסגרת אסיפות או ישיבות. בעלי מניות מתכנסים באסיפות בעלי מניות.1. אסיפה כללית/שנתית של בעלי המניות מתכנסת פעם בשנה וכל בעלי המניות אמורים להגיע, במסגרת האסיפה מקבלים מספר החלטות למשל אישור דוחות.2. אסיפה מיוחדת – כי יש לה תכלית לצורך ההתכנסות (שהדירקטוריון כינס בגלל שרצה אישור למשהו).3. אסיפת סוג – […]

קטגוריות
מונחים

מסמכי ההתאגדות

מסמך אחד – תקנון. בעבר היה בנוסף גם תזכיר ההתאגדות. במסגרת הרישום מגישים מסמכים נוספים. אך המסמך המרכזי הוא התקנון שמהווה את לב ליבה של החברה. סעיף 17א לחוק קובע "דין התקנון כדין חוזה בין החברה ובין בלי מניותיה וכן בין בעלי מניותיה ובין עצמם" כלומר התקנון הסכם משולש שמכסה את החובות והזכויות בין בעלי […]

קטגוריות
מונחים

חברה פרטית וחברה ציבורית

סעיף 1 לחוק קובע "כל חברה שלא ציבורית" – היא חברה פרטית. וחברה ציבורית "חברה שמניותיה רשומות למסחר בבורסה או שהוצאו לציבור עפ"י תשקיף כמשמעותו בחוק ני"ע ומוחזקות בידי הציבור". מספר בעלי מניות מינימאלי הוא 1 (פעם היה לפחות 2).

קטגוריות
מונחים

נייר ערך

התביעה שמנפיקה החברה למשקיעיה כנגד השקעתם בחברה. סעיף 1 לחוק קובע – "לרבות מניה אג"ח או זכויות לרכוש, לצורך רכישה המרה או מכירה של כ"א מאלו והכל בין אם הם על שם ובין אם הם למוכ"ז (מוסר כתב זה)". ני"ע יכולים להיות סחירים ולא סחירים, אי סחירות יכולה לפגוע בשווי שלהם.

קטגוריות
מונחים

אג"ח

סעיף 1 לחוק "מסמך שהנפיקה החברה המעיד על קיומה של התחייבות כספית שחבה החברה ומגדיר את תנאיה למעט שטרי חוב או שטרי חליפין שנתנה החברה במהלך עסקיה".

קטגוריות
מונחים

מניות

משקפות זכויות שדומות לבעלות והן ניתנות למשקיעים בחברה כנגד ההשקעה שלהם. המניות משקפות את הקניין בחברה. סעיף 1 לחוק – "אגד של זכויות בחברה בנקבעות בדין ובתקנון". בדין הכוונה לחוק בתקנון הכוונה לתקנון החברה.

קטגוריות
מונחים

אישיות משפטית נפרדת

אמנם לא ניתן להכניס חברה לכלא ולגרום לה נזק פיזי, אך כן אפשר לגרום לה נזק כלכלי ולהעניש את בעלי המניות שלה והמנהלים שלה. סעיף 4 לחוק קובע שחברה הינה אישיות משפטית כשרה לכל זכות חובה ופעולה המתיישבת עם אופייה וטיבה כגוף מאוגד.הסעיף הזה רואה בחברה כמו אדם פרטי/טבעי. כתוצאה מכך מתנתק הקשר בין החברה […]

קטגוריות
מונחים

חלוקת דיבידנד

דיבידנד – לפי ס' 1: כל נכס הניתן על ידי החברה לבעל מניה מכוח זכותו כבעל מניה, בין במזומן ובין בכל דרך אחרת, לרבות העברה ללא תמורה שוות ערך ולמעט מניות הטבה.מנית הטבה – מנגנון שכיח בחברות שבו חברה מקצה ללא תמורה לבעלי מניותיה מניות נוספות לחברה. הטיפול במנית הטבה מבחינת דיני החברות שונה מהטיפול בדיבידנד.לפי ס' […]

קטגוריות
מונחים

הון מונפק

חלק (או כל) ההון הרשום, שהוקצה לבעלי המניות בייסוד החברה או על-ידי הקצאת מניות בכל עת לאחר ההתאגדות. זהו אותו סכום של ההון הרשום או חלק מההון הרשום שאכן נרכש ע"י בעלי מניות.

קטגוריות
מונחים

הון רשום

פוטנציאל גיוס ההון בחברה באמצעות הנפקת מניות. זהו סכום מסוים שנקוב בתקנון החברה כהון הרשום של החברה. אין הדבר אומר שזה כלל ההון שהמייסדים רכשו בעת הקמת החברה, אלא פוטנציאל של גיוס הון בחברה באמצעות הנפקת מניות. כשקובעים הון רשום קובעים את התקרה שעל פיה החברה יכולה לגייס הון בחברה. אין הכרח בכלל שהרכישה של […]

קטגוריות
מונחים

רשם החברות

הרישום בניגוד למדינות אחרות הוא דקלרטיבי (הצהרתי) ולא קונסטיטוטיבי (חוקי). כלומר אנו מצהירים שאנו בעלי המניות, אך ייתכן ואנו לא. כלומר יכול להיות שמכרנו מניות בחברה ובגלל שהקונה לא שינה ברשם החברות, זה עדין ע"ש המוכר.

קטגוריות
מונחים

שם החברה

ס' 26 – 28 לחוק קובעים:ציון הביטוי בע”מ – אם החברה מוגבלת באחריות.סייג לשימוש בביטויים:1. שם דומה לחברה קיימת – לדוגמה, בית המשפט קבע שחברת נסיעות בעפולה לא תוכל להירשם כחברת "בואינג נסיעות עפולה" משום שהדבר מרמז שחברת בואינג העולמי עומדת מאחוריה.2. שם דומה לסימן מסחר.3. שם שיש בו משום תרמית או תחרות בלתי הוגנת.4. […]

קטגוריות
מונחים

מהות התקנון

ס' 17 לחוק החברות קובע: דין התקנון כדין חוזה בין החברה ובין בעלי מניותיה ובינם לבין עצמם.הפרשנות המשפטית – התקנון הוא לא חוזה אלא דינו כדין חוזה. מהותו של התקנון היא מהות חוזית. לדוגמה, ס' 2 לחוק החברות מפרט הוראות פסולות בתקנון, שדינן – בטלות. הדבר דומה לס' 30 לחוק החוזים – הוראות הנוגדות את […]

קטגוריות
מונחים

הסכם מייסדים

הסכמים מיוחדים בין בעלי המניות העתידיים – המייסדים – של חברה בהקמה. דין הסכמים אלו כדין כל חוזה ואינם חוזי יזמות. על מנת שהסכמים אלה יקשרו את החברה יש צורך בפעולות נוספות שיגדירו אותם כחוזים מקדמיים. אם הדבר יבוא לידי ביטוי במסמכי החברה, כמו בתקנון, יהפוך הסכם המייסדים להסכם בר תוקף כלפי החברה. לדוגמה, שלושה יזמים החליטו […]

קטגוריות
מונחים

נושה

כל מי שהחברה חבה כלפי חובה כספית לתשלום. הנושה בעל מעמד מיוחד בדיני החברות, כי הוא מהווה גורם שיש לו השפעה משמעותית בנקודות קריטיות בחיי החברה, כמו בתקופה של הקפאת הליכים או תהליך פירוק. כשהנושה הוא נושה מובטח, כשיש לו בטוחה בחברה, השפעתו על החברה גוברת. לנושה יכול להיות שיעבוד בחברה – צף (כללי) או […]

קטגוריות
מונחים

אורגן

בעל תפקיד בחברה, בד"כ נושא משרה בחברה, שיש לו מעמד מיוחד בחברה – פעולותיו וכוונותיו הם פעולותיה וכוונותיה של החברה (ס' 47 לחוק החברות). חברה היא גוף ערטילאי, אך האורגנים הם האנשים החושבים והמבצעים של פעולות חברה.

קטגוריות
מונחים

מנכ"ל החברה

מנהל כללי (בראשי תיבות: מנכ"ל) והא אדם המחזיק במשרה ניהולית בחברה מעל למנכ"ל בהיררכיה הניהולית נמצא הדירקטוריון. מנכ"ל של חברה פרטית הוא ראש החברה ועליו מוטלת האחריות הגדולה ביותר להצלחתה. עיקר פעילותו של המנכ"ל הוא קבלת ההחלטות וקביעת אסטרטגיה להנהלת החברה, שעל פיהן יפעלו העובדים תחתיו. דאגתו של המנכ"ל נתונה לכול: החל במימון תפעולו השוטף של העסק, […]

קטגוריות
מונחים

דירקטור

חבר מועצת מנהלי החברה. הדירקטור הוא בדרך כלל אחראי על גיבוש מדיניות החברה ופועל לגיבוש האסטרטגיה של החברה. תפקיד נוסף של הדירקטור הוא למנות ולפקח על מנהלה הכללי של החברה. האדם המקים חברה בדרך כלל יכהן בה כדירקטור.

קטגוריות
מונחים

דירקטוריון

דירקטוריון הוא למעשה מועצת מנהלי החברה, אשר הוא למעשה הגוף שמתווה את מדיניות החברה ומגבש את חזונה. הדירקטוריון ממונה על ידי בעלי המניות בחברה. חברי הדירקטוריון אינם ממונים על ניהולה השוטף של החברה, שכן לשם כך קיים מנהלה הכללי של החברה.

קטגוריות
מונחים

נושא משרה

אדם בעל תפקיד בחברה. ישנם נושאי משרה שונים – מנכ"ל, מנהל מחלקה, נושא משרה זוטר וכו'. התפקיד יכול להיות תפקיד סטטוטורי – דירקטור, מנכ"ל, יו"ר הדירקטוריון, או שיהיה מכוחו של אופי החברה ותחום פעילותה. נושא המשרה יכול להיות עובד החברה או לא (לדוגמה, יו"ר הדירקטוריון אינו עובד החברה).

קטגוריות
מונחים

מניה

מניה היא סוג של נייר ערך המהווה שטר בעלות על חלק מחברה. המניה מקנה למחזיק בה מעמד של שותף בחברה. מעמד כל שותף בחברה חזק יותר, ככל שיש בידיו מניות רבות יותר משאר השותפים. מי שמחזיק יותר מ – 50% ממניות חברה מכונה: בעל שליטה. מניה הינה נכס הניתן לקנייה, מכירה, העברה, שעבוד והורשה. המניות […]

קטגוריות
מונחים

חברה בת

חברת בת היא חברה אשר חברה אחרת מחזיקה בחמישים אחוזים ויותר מהון המניות המונפק שלה. חברה בת משותפת היא חברה הנשלטת באופן משותף על ידי שתיים או יותר חברות שהן בלתי תלויות. מטרתה של חברה מסוג זה היא להוות אמצעי לשיתוף פעולה בין אותן החברות המחזיקות בה, וזאת על מנת לקדם אינטרסים משותפים שלהן.

קטגוריות
מונחים

חברה אם

חברה אם היא חברה בעלת חמישים אחוזים ומעלה מהון מניותיה, או חמישים אחוזים ומעלה בזכויות ההצבעה או רשאית למנות חמישים אחוזים ומעלה מחברי הדירקטוריון של חברה אחרת. החברה הנשלטת נקראת חברת בת. חברה אם שולטת בחברה בת אחת או יותר. חברה אם יכול שתהיה חברה לאחזקות, או חברה שיש לה פעילות משל עצמה

קטגוריות
מונחים

עקרון הגבלת האחריות

רוב החברות מוקמות ומיוסדות כדי להנות מעקרון זה. ס' 35 מפרט את נושא הגבלת האחריות – כתוצאה של ההתאגדות ועקרון האישיות הנפרדת אין יחידי החברה אחראים לחובותיה להוציא מקרים חריגים של הרמת מסך, או אחריות אישית אחרת. חבותם של בעלי המניות כלפי החברה היא לפירעון מלאו הסכום שהתחייבו בו במסמכי היסוד תמורת המניות שבידיהם – […]

קטגוריות
מונחים

כשרות משפטית

היכולת לבצע פעולות משפטיות ולשאת בזכויות ובחובות משפטית. קיומה או היווצרותה של אישיות משפטית מעידה על קיום כשרות משפטית. לעיתים קיומה של אישיות משפטית לא מבטיח כשרות משפטית מלאה – כמו במקרה של קטינים. קטינים יכולים לעשות פעולות משפטיות מוגבלות, עקרונית אין להם כשרות משפטית.

קטגוריות
מונחים

חברה בהקמה

חברה אשר עדיין לא התאגדה כדין אולם היזם של החברה פועל עוד בטרם התאגדות על מנת "להכין את הקרקע" למועד שבו החברה תוקם. על היזם לגלות לכל הגורמים איתם הוא עושה עסקים כי החברה היא חברה בהקמה, וברגע המת החברה, פעולותיו מחייבות את החברה, בהתקיים תנאים מסויימים.

קטגוריות
מונחים

חברה בע"מ

חברה היא גוף משפטי המוקם על ידי אנשים או גופים כדי לבצע פעילות מסוימת, לרוב עסקית. החברה הינה גוף משפטי נפרד ושונה ממייסדיו, אשר תחתיו מתרכזת כל הפעילות העסקית. המייסדים הם בדרך כלל בעלי החברה ושליטתם (בעלותם) נעשית באמצעות החזקת מניות (בעלי מניות). הקמת חברה והתנהלותה כפופים לחוק החברות משנת 1999. לעומת זאת, סוגיות הקשורות […]

קטגוריות
מונחים

אישיות משפטית (Legal Person)

גופים פיזיים או ישויות ערטילאיות (תאגידים) אשר מערכת המשפט מכירה בהם כנושאים לזכויות וחובות משפטיות ואשר הם בעלי כושר לביצוען של פעולות משפטיות. לא כל אובייקט רשאי לבצע פעולות משפטיות. לדוגמה, בעל חיים לא יכול לבצע פעולות משפטיות, אך בעלי החיה יכול לחוב חובות מעצם הבעלות, כמו חיוב בנזיקין. לבעל חיים יכול להיות מעמד משפטי […]

קטגוריות
מונחים

תאגיד

ע"פ ס' 3 לחוק החברות – גוף משפטי כשר לחיובים, לזכויות ולפעולות משפטית. תאגיד הוא ה"מי" במשפט, הוא הנושא במערכת המשפטית, יש לו מעמד במשפט. תאגיד הוא מקרה פרטי של מושג רחב יותר שנקרא 'אישיות משפטית'. תאגיד הוא ישות ערטילאית יצירת המשפט בעלי חובות משפטיות, זכויות וכושר לבצע פעולות.

קטגוריות
מיסים שאלות ותשובות

האם כל ההוצאות שאני משלם עכשיו נחשבות להוצאות מוכרות?

בוודאי, יש לשמור את הקבלה עבור האגרה הממשלתית ואת החשבונית שננפיק לך לאחר סיום הרישום באתר, ואלו מוכרים לך כהוצאה מוכרת במס. ניתן להתקזז עבורם בעריכת דו"ח רווח והפסד של החברה.

קטגוריות
שאלות ותשובות

מה המשמעות של בע"מ (בערבון מוגבל)?

בשל היותה של חברה ישות משפטית עצמאית, נהנה בעל המניות מחסינות לתביעות אישיות בגין מעשי החברה אלא במקרים קיצוניים. זהו אחד היתרונות המובהקים ביותר שיש לחברה בע"מ על פני עוסק מורשה.

קטגוריות
שאלות ותשובות

למה כדאי להקים חברה?

יתרונות:1. הגבלת אחריות – החברה היא אישיות משפטית נפרדת, בעלי המניות מוגנים ע"י הגבלת האחריות.2. גמישות בגיוס הון – גיוס הון באמצעות בטוחות ומשכונות, יצירת שיעבוד צף כנגד הלוואות. בנוסף, ניתן לפצל חלקי בעלות באמצעות אג"ח, אופציות.3. יעילות כלכלית4. גמישות בהעברת בעלות – נושא העברת הבעלויות בחברה גמיש יותר מאשר בשותפות, בעל מניות יכול למכור […]

קטגוריות
שאלות ותשובות

מהי עלות האגרה לפתיחת חברה אצל רשם החברות?

חדש! החל משנת 2018, ישנה עלות אגרה מופחתת לרישום חברה, בגובה 2,176 ₪ – למגישים באופן מקוון בלבד. עורך דין שלא יגיש את הבקשה באופן מקוון יגבה לעומת זאת אגרה בגובה 2,614 ש"ח. מדובר על סכום אחיד אשר משלם כל אדם אשר מעוניין להקים חברה. סכום זה אינו כולל את תשלום שכר טרחת עורך הדין […]

קטגוריות
שאלות ותשובות

מהם היתרונות ברישום חברה אונליין?

תוכלו להקים חברה מכל מקום ובכל זמן, ללא הצורך בבזבוז זמן יקר וכסף רב, הנובע מקיום פגישות מרובות עם עורכי דין, עד להקמת החברה בפועל. המערכת הינה עצמאית ומאפשרת לכל אחד להקים את החברה בתוך דקות, כאשר עורך הדין מעניק את הליווי והמסגרת המשפטית.

קטגוריות
שאלות ותשובות

מי מבצע את הרישום בפועל?

עורך דין ממשרד דוד פרנק ושות' מטפל בהליך רישום חברה בע"מ, ומלווה את התהליך עד למועד ההקמה של החברה. תהליך הרישום כולל הגשה של כל מסמכי התאגיד: תקנון, תצהירי בעלי מניות וטופס בקשה להקמת חברה כדין.

קטגוריות
שאלות ותשובות

בתוך כמה זמן החברה תוקם?

הליך הרישום דרך המערכת האוטומטית הוא הליך הרישום המהיר ביותר שקיים כיום בארץ. הבקשה נשלחת ביום העסקים הקרוב אל רשות התאגידים, ומשם בדרך כלל לוקח כ-48 שעות (ימי עסקים) עד לקבלת תעודת ההתאגדות ומספר ח.פ. של החברה.

קטגוריות
מאמרים פתיחת חברה פתיחת תיק במע"מ שם החברה

מייסדים

יחד עם הקמת חברה בע"מ ורישום חברה אצל רשם החברות, מייסדי החברה נדרשים להגיש מספר מסמכי רישום פרוצדורליים לרשם החברות על מנת לאפשר את הקמתה של החברה, קרי; תקנון, הצהרות בעלי מניות ודירקטורים. עם זאת, דווקא אחד המסמכים החשובים ביותר לתפקודה התקין ולהצלחתה של חברה אינו נמנה על רשימת המסמכים והטפסים שיש להגיש לרשם החברות […]

קטגוריות
ביטוח לאומי הסכם סודיות מאמרים פתיחת חברה פתיחת תיק במע"מ שם החברה

חברה בע"מ – הליך הרישום

רבים מאיתנו חושבים על פתיחת חברה אך לא יודעים מהו ההליך הנדרש לשם כך, מה משמעותה של חברה בע"מ, אילו מסמכים יש להגיש, ובעיקר לא מעט חששות לרגל תחילתה של דרך חדשה.  משרדנו אשר עוסק במשפט המסחרי, מעניק לכם שירות קל ומהיר בהליך פתיחתה של חברה בישראל. משרדנו ילווה אתכם מהרגע הראשון של הקמת החברה, […]